Tillgänglig information

Teckenspråket och svenskan är grammatiskt uppbyggda på olika sätt. Det kan därför vara bra att tänka på hur du utformar din skriftliga information.

Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt, enligt språklagens § 11. Det kan också vara nödvändigt att göra text tillgänglig på särskilt lättläst svenska och teckenspråk. Informationen ska vara lätt att förstå. För att lyckas med det behöver du använda ett enkelt språk. Undvik ord som är svåra att förstå och använd enkla/korta meningar.

Dövas första språk är teckenspråk, ett språk med egen grammatik, alfabet och lexikon. Dövas andra språk är svenska. Ett andra språk som man måste lära sig utan att höra hur det låter. Av den anledningen har många döva svårt att läsa och skriva svenska. Döva är därmed beroende av att få information på teckenspråk.

Språklagen

Som yrkesverksam som kommer i kontakt med målgruppen bör du ha kunskap om språklagen. På hemsidan, Institutet för språk och folkminnen, kan du läsa följande kring just teckenspråket. ”Det ska vara möjligt att använda det svenska teckenspråket i offentlig verksamhet via teckenspråkstolkar. Skyddet för det svenska teckenspråket inbegriper ett förbud mot påtvingad assimilering.”
”Personer som är intresserade av språk eller behöver språkkunskaper i sitt yrke ska uppmuntras att läsa svenskt teckenspråk på utbildningar.” 
Här kan du läsa mer om språklagen: 2009:600

Myndigheten för delaktighet:

• ”Att göra informationen tillgänglig innebär att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med myndigheten och att ta del av information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten.”

• Tillgänglig information gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med myndigheten utifrån sin egen förmåga. Det kan gälla tryckt media, telefon, webb, film och möten. Informationen ska kunna läsas, höras och förstås. Det ska även finnas möjlighet att lämna synpunkter utifrån egen förmåga.
Detta kräver att de yrkesverksamma har adekvat kunskap för att kommunicera, utifrån olika människors behov. Till exempel ska de veta att det finns förmedlingstjänster för samtal och alternativa format för skriftlig information.

Sök