Videosamtal vid talskada/språkstörning

För en person som har tal- eller språkstörning kan det underlätta mycket att kommunicera på distans via videosamtal. Vid videosamtal finns möjlighet att använda gester och mimik, eller olika samtalshjälpmedel såsom bilder och samtalsapparater.

Det går också att använda papper och penna för att förstärka talet med att skriva bokstäver eller rita.
Samtalspartnern får mer möjlighet att förstå vad personen med tal- eller språkstörning vill säga, och det är även lättare att se om det som sägs blir rätt uppfattat.
För att prata om något som finns i rummet, men som inte ses via kameran, går det att vända på kameran för att visa.
Med ett videoprogram i surfplatta eller smarttelefon är det lätt att förflytta sig till de saker man vill prata om, eller att helt enkelt rikta kameran mot något.