Att tänka på

Elektronisk kommunikation innefattar många delar, både i form av produkter och tjänster. Området är väl utvecklat inom området döva och hörselskadade. För den målgruppen finns förmedlingstjänster av olika slag och särskilt framtagna produkter. Landstingen och regionerna har även till uppgift att tillgodose behoven för personer med talskada eller språkstörning. Det är en stor och grupp där behoven kan se mycket olika ut. Förskrivning av hjälpmedel för personer med talskada eller språkstörning är eftersatt som det ser ut idag.

Anledningarna till att tal- och språkgruppen inte fått ta del av statsbidraget i lika stor utsträckning som hörselgruppen är många. 

Det kan bland annat handla om att organistionen som förvaltar stimulansbidraget ofta ligger inom hörselvården och att hjälpmedelsverksamheten som möter gruppen tal- språkskadade inte är informerade om stimulansbidraget och hur det kan nyttjas. 

Förskrivare som arbetar gentemot gruppen med talskada eller språkstörning är ofta lokaliserade på habilitering, kommun eller sjukhus. Den naturliga kopplingen till verksamhet med inriktning på alternativ telefoni saknas.

Ofta hanteras hjälpmedelsförsörjningen gentemot målgruppen av hjälpmedelsverksamheter och de primära behoven så som förflyttning och närkommunikation prioriteras före behovet av fjärrkommunikation. När stöd ges för fjärrkommunikation görs det inom samma budget som för ordinarie hjälpmedelsförsörjning.

För personer med talskada eller språkstörning är konsumentteknik ofta den rekommenderade vägen. Den stora insatsen som alternativ telefoni-verksamheter kan bidra med är då råd- och stödinsatser av olika slag. Det kan handla om val och anpassning av program och pryl, inträning och support.

Här kan du hitta kontaktuppgifter för att komma i kontakt med verksamhet som arbetar inom området elektronisk kommunikation i din region.