Förskrivning av Alternativ telefoni

Personer med dövhet, grav hörselskada, dövblindhet, talskada samt språkstörning är berättigade till en förskrivning av hjälpmedel för fjärrkommunikation.

Mer info om vad en förskrivning/förskrivare är hittar du här.

Förskrivningen grundas på personens behov och hänsyn tas till den sociala situationen.
Processen vid förskrivning av personligt hjälpmedel för individuell vårdtagare omfattar följande delar:

  • Bedömning av behov av insatser
  • Utprovning, anpassning och val av lämplig produkt
  • Specialanpassning - anvisa vid behov
  • Instruktion, träning och information till brukaren
  • Uppföljning av funktion och nytta

Organisationen för vilka som ansvarar för fjärrkommunikationshjälpmedel ser olika ut i landet. Hänvisning till hur det fungerar i din region eller landsting kan du hitta på hitta verksamhet

Förskrivare

Förskrivare av hjälpmedel är hälso- och sjukvårdspersonal som mot bakgrund av genomförd behovsbedömning, till en namngiven person, väljer lämplig specifik produkt. 

Arbetsplatsanpassning

Regionerna och landstingen ansvarar för hjälpmedel för personligt bruk, inte till arbetsplatser.
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ansvarar för hjälpmedel till arbetsplats. För mer information hänvisas till respektive hemsida.

Dokument

Vid utredning av befintlig situation och behov kan man använda sig av en checklista för att få så bra underlag som möjligt inför en förskrivning.

Här finns ett exempel på en sådan checklista:

Word Checklista Alternativ telefoni

Länkar

 Web

Socialstyrelsens utbildning "Förskrivning av hjälpmedel"