STUN

STUN eller Session Traversal of UDP Through NATs, är en teknik där en Server underlättar för NAT-klienter, exempelvis bildtelefoner bakom en brandvägg, och upprättar förbindelser till andra klienter utanför det lokala nätverket.

STUN är alltså ett sätt för datapaket att ta sig igenom brandväggar och på så sätt kommunicera med klienter på andra nätverk. STUN-servern låter klienterna veta vilken extern IP-adress, vilken typ av NAT, de sitter bakom och vilken port som kan användas för kommunikation. Den informationen används sedan för att upprätta en UDP-anslutning mellan klienten och dess kommunikationspart och sedan etablera samtalet. Protokollet är definierat i RFC 3489.

STUN

Tillbaka till Wiki

Fritt tillgängliga STUN-servrar

stun1.l.google.com:19305
stun.l.google.com:19305
stun2.l.google.com:19305
stun3.l.google.com:19305
stun4.l.google.com:19305
stun01.sipphone.com
stun.ekiga.net
stun.fwdnet.net
stun.ideasip.com
stun.iptel.org
stun.rixtelecom.se
stun.schlund.de
stunserver.org
stun.softjoys.com
stun.voiparound.com
stun.voipbuster.com
stun.voipstunt.com
stun.voxgratia.org
stun.xten.com

Mer...