DHCP

När en dator ansluter till ett nätverk tilldelas den en IP-adress. Den automatiska processen som hanterar detta kallas DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Oftast behöver ingen inställning göras. De flesta routrar hanterar detta automatiskt och det går att justera manuellt, men i de flesta fall finns ingen anledning att göra det.

DHCP är tvådelat. Klientsidan och värdsidan, eller client och host. Värdsidan sitter på routern som delar ut IP-adresser. Klienten sitter på datorn som begär IP-adresser från värdsidan och sedan tilldelar den till nätverksanslutningen.

När en dator inte är kopplad till ett nätverk tilldelar DHCP-klienten nätverksanslutningen en slumpmässig IP-adress. Den IP-adressen är oanvändbar eftersom datorn inte är ansluten till ett nätverk. Den slumpmässiga IP-adressen kan vara förvirrande för många användare ser det som att datorn har en normal IP-adress när den i själva verket inte har det.

Bästa sättet att testa sin nätverksanslutning är att pinga sin router. Det kan man göra i kommandotolken genom att skriva:

ping  (IP-adress till din router)

DHCP

Tillbaka till Wiki

Sök