16:9

16:9 är ett bildformat som är standard för TV-apparater och datorbildskärmar. Det beskriver förhållandet mellan höjd(9) och bredd(16).

16:9 formatet började användas flitigt först när TV-sändningar producerades i det formatet. Sedan har även datorskärmar gått över från mer kvadratiska format, exempelvis 4:3, till 16:9.

Tillbaka till Wiki

Sök