FPS

En film/video består av väldigt många bildrutor, som en efter en visas för oss. Ögat sätter sedan samman bilderna till en sammanhängande rörelse.

Frames per Second (fps), eller bilder per sekund, är flytet i videon eller tekniskt sett antalet bilder som hanteras per sekund i en filmström.

Normala TV-sändningar strömmas i 25 bilder per sekund, medan stumfilmerna strömmades i ungefär 16-18 bilder per sekund. Vid 16-18 kan det mänskliga ögat uppfatta en tydlig skillnad, medan det mesta mellan 20-30 är betydligt svårare.

 

Med lägre FPS får man därför ett sämre flyt i videosamtal än med högre FPS. 

Exempel nedan:

Tillbaka till Wiki