Bit, eller databit, är den minsta representationen av ett tal eller logisk enhet inom digitaltekniken.

Varje bit kan ha två värden/tillstånd, vanligen siffrorna 0 och 1, som fysiskt motsvaras på olika sätt, till exempel av/på i allmänhet, öppen/sluten brytare, släckt/tänd lampa eller låg/hög. Speciella regler och algoritmer finns för att räkna med binärt representerade tal samt för att på olika sätt manipulera annan digitalt representerad data, till exempel text eller bilder.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bit